Gemeente Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard

Meer over de ondersteuning

 

Valkenswaard Bespaart wordt van harte ondersteund door de Gemeente Valkenswaard. Onlangs heeft de gemeente een milieubeleidsplan voor 2014 en 2015 vastgesteld waarin met name aandacht is voor het promoten van duurzaamheid bij inwoners, verenigingen en bedrijven. Ook wordt geïnvesteerd in educatie op de scholen over milieu en energie. Deze website is daarvan een goed voorbeeld.

Voorlichting over energiebesparing in bestaande woningen en stimulering van nieuwe vormen van energie zoals zonne-energie en warmte/koude-opslag is daarbij zeer belangrijk.Tenslotte wil de gemeente het goede voorbeeld geven door zelf met zonne energie aan de slag te gaan. Hiertoe is onlangs een pilot-project uitgevoerd met een kleinschalig zonne energiesysteem op een gymzaal aan de Hertog Hendrikstraat. Daarnaast heeft de gemeente sinds vorig jaar de beschikking over een geheel elektrisch voertuig voor de buitendienst en is het hele gemeentehuis voorzien van LED-verlichting.

Om energiebesparing en voorlichting daarover te stimuleren steunt de gemeente Valkenswaard Bespaart en stelt zij een tegemoetkoming beschikbaar voor het uitvoeren van een energieadvies.

Meer informatie is te vinden in het milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma op www.valkenswaard.nl onder nota’s en notities.

15 mei 2015
Categorie: Algemeen

Nul-op-de-meterrenovatie in één dag

In Tilburg hebben Tiwos en Ballast Nedam het eerste prototype gerealiseerd van een jaren ’50 rijtjeswoning naar een energieneutrale woning. De nul-op-de-meterrenovatie dient nu ook toegepast te worden op de rest van de straat.


8 april 2015
Categorie: Algemeen

Geef koolmonoxide geen kans

Jaarlijks sterven er nog steeds 11 mensen aan de gevolgen van een koolstofmonoxide vergiftiging. Dat zijn er 11 teveel. Daarom hebben de Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting afgelopen februari campagne gevoerd om dit aantal naar beneden te schroeven.

Wat is het? En hoe ben ik veilig?