disclaimer

Met een groots mogelijke zorgvuldigheid plaatst de Valkenswaard bespaart gegevens op deze site. Ook streven we naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.

Valkenswaard bespaart kan zonder opgaaf van reden de inhoud van deze website wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen of mocht de actualiteit inmiddels zijn achterhaald, dan aanvaardt Valkenswaard bespaart geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook aanvaardt Valkenswaard bespaart geen aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in – bij het verstrekken van informatie.

Valkenswaard bespaart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. Ook het niet bij eventuele vertraging. Valkenswaard bespaart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Valkenswaard bespaart draagt geen verantwoording voor inhoud van site waarvan naar deze site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de inhoud van site waarnaar deze site links geplaatst heeft.

15 mei 2015
Categorie: Algemeen

Nul-op-de-meterrenovatie in één dag

In Tilburg hebben Tiwos en Ballast Nedam het eerste prototype gerealiseerd van een jaren ’50 rijtjeswoning naar een energieneutrale woning. De nul-op-de-meterrenovatie dient nu ook toegepast te worden op de rest van de straat.


8 april 2015
Categorie: Algemeen

Geef koolmonoxide geen kans

Jaarlijks sterven er nog steeds 11 mensen aan de gevolgen van een koolstofmonoxide vergiftiging. Dat zijn er 11 teveel. Daarom hebben de Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting afgelopen februari campagne gevoerd om dit aantal naar beneden te schroeven.

Wat is het? En hoe ben ik veilig?